Konferensledning

Konferensledningen arbetar med att planera och förbereda för det praktiska arbetet i Hönökonferensen.
Församlingsledningen ansvarar för innehållet och vilka som ska bli kallade att medverka.
Konferensledningen består av församlingsmedlemmar som har ansvar för olika delar i konferensen

  • tält
  • lokaler
  • markområden
  • teknik
  • information
  • media
  • bemanning
  • ekonomi
  • …och mer

Arbetet pågår i stort sett hela året från första planeringen i början på året till Konferensstämman i oktober då utvärdering presenteras för församlingen.
Val om kommande Hönökonferenser tas på församlingens årsmöte två år i förväg.