Tweenies – under gudstjänsttid för dig som går i 4:an-6:an

När du har börjat i årskurs fyra är du välkommen till Tweenies!

Tweenies är med i början av gudstjänsten, sedan går vi med till Söndax’s storsamling där du gärna får vara med och hjälpa till. Efter det fortsätter Tweenies med olika aktiviteter eller bara ”tweenieshäng”.