VALBORGSINSAMLINGEN

Sedan vi flyttade in på Östra Hamnen 1 har planerna för ombyggnation varit i full gång för församlingen. Det är roligt att nu projektet gått in i ett mer praktiskt skede där mycket iordningsställs och byggs (följ byggbloggen här). Men för detta behövs givetvis pengar. Mycket är redan insamlat, men det är en bit kvar tills vi kan säga: “klar!”.

VALBORGSINSAMLIGNEN är ett steg för att nå fram. Insamlingens mål är att samla in 950 000 kr innan Valborg. Detta är nödvändiga medel för att bygget av den nya kyrkan ska kunna fortgå under våren. Insamlingen har delats in i 3 etapper:

FEBRUARI med fokus på golv, fönster, dörrar etc.
MARS med fokus på kyrktorg, bönerum etc.
APRIL med fokus på ljud för kyrksalen.

Vår tro är att vi TILLSAMMANS klarar detta!

Ge en gåva

Församlingens verksamhet:

Bankgiro: 340-2310
Swish: 123-5600945.
SEB konto 5191-3301494

Vår barn- och ungdomsverksamhet equmenia

Bankgiro: 889-6508
Swish: 1234-948-691

Tack för din gåva!

Sociala medier

Kontakta oss:

Östra hamnen 1 475 42 Hönö