Skip to content

VISION

Som vill vara en gemenskap som
hjälper människor i och till
tro på Jesus Kristus. (Matt 28:18-20)

Genom att utrustas, utmanas, uppmuntras. (Apg 2:42)
För just en tid som denna (Ester 4:14, 10:3, Amos 8: 11-12)

Vi tror att Bibeln är Guds ord och grundar där vår tro. Vår tro kan sammanfattas i den apostoliska trosbekännelsen.

Den apostoliska trosbekännelsen
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.