Välkommen till
Hönö Missionskyrka!

Hönö Missionsförsamling är idag ca 300 människor i olika åldrar, med olika bakgrunder och olika intressen. Det som binder oss samman är tron på gud.

Här hittar du information om vår församling och våra verksamheter. Du kan även ladda ner och läsa församlingens månadsblad.

Vi hoppas att du ska finna det du söker på vår hemsida och vi hoppas att du ska känna dig välkommen till vår kyrka!© HÖNÖ MISSIONSFÖRSAMLING • RINGVÄGEN 4 • 475 42 HÖNÖ